Работно време на БНБ:Каси: всеки работен ден от 8:30 до 15:45 ч.
Деловодство: всеки работен ден от 8:30 до 15:45 ч.

Обществен трезор:
всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 15:45 ч.

Адрес: гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" №1
Адрес на Касовия център на БНБ:
гр. София 1784, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10

Телефон: 0291459 (централа)

www.bnb.bg