Работно време на Агенция по вписванията:


гр. София:
Работа с физически и юридически лица - от 8.30 до 17.00 ч.

Служба по вписвания:
За справки и издаване на удостоверения – от 9.00 до 14.00 ч.
За документи, подлежащи на вписване – от 9.00 до 15.30 ч.
Kанцелария „Архив” – от 9.00 до 13.30 ч.

гр. Бургас:
Работа с физически и юридически лица – от 9.00 до 15.00 ч.

гр. Варна:
Работа с физически и юридически лица – от 8.30 до 13.30 ч.
Работа с нотариуси – от 8.30 до 15.00 ч.
Канцелария „Архив” – от 8.30 до 13.00 ч.

Пловдив:
Работа с физически и юридически лица – от 8.30 до 13.30 ч.
Работа с нотариуси – от 8.30 до 15.00 ч.
Канцелария „Архив” – от 8.30 до 13.00 ч.

гр. Сливен:
Работа с физически и юридически лица – от 9.00 до 15.30 ч.

гр. Смолян:
Работа с физически и юридически лица – от 9.30 до 15.00 ч.

*Някои от дирекциите и службите в агенцията работят с удължено
работно време до 17.30 ч. Проверете конкретно от тук:
http://www.registryagency.bg/bg/news/rabotno-vreme/