Работно време - КАТ:

работно време кат


Работно време КАТ - СОФИЯ:
Понеделник - петък: 07:30 ч.- 17:00 ч.*

*Някой гишета работят с намалено работно време:
Нова регистрация на автомобили: 07.30 ч. - 16.00 ч.
Промяна на собственост: 08.00 ч. - 16.15 ч.
Получаване на свидетелства: 08.00 ч. - 16.30 ч.
Транзитни табели и прекратяване: 08.00 ч. - 16.30 ч.

http://kat.mvr.bg/Polezna_informacia/rabotno_vreme.htm

Работно време КАТ - ВАРНА:
Понеделник - петък: 08:30 ч.- 17:00 ч.

Работно време КАТ - ПЛОВДИВ:
Понеделник - петък: 08:30 ч.- 17:00 ч.

Работно време КАТ - БУРГАС:
Понеделник - петък: 08:30 ч.- 17:00 ч.

Работно време КАТ - СТАРА ЗАГОРА:
Понеделник - петък: 08:30 ч.- 16:30 ч.

Работно време КАТ - ВРАЦА:
Понеделник - петък: 08:30 ч.- 16:30 ч.

Работно време КАТ - ПЛЕВЕН:
Понеделник - петък: 08:30 ч.- 16:30 ч.

Работно време КАТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
Понеделник - петък: 08:30 ч.- 16:30 ч.